frysepunkt n

frysepunkt n
freezing point

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • frysepunkt — fry|se|punkt sb., et, er, erne, i sms. frysepunkts , fx frysepunktssænkning; under frysepunktet …   Dansk ordbog

  • Punkt — Et punkt er en stedsangivelse uden udstrækning. Punktets koordinater angives med samme antal som den dimension, punktet er i. Et uendeligt antal sammenhængende punkter danner en kurve. En lige kurve kaldes den en linje. Punkter findes inden for… …   Danske encyklopædi

  • Fahrenheitskala — Temperaturskala, der mest benyttes i USA. Vands frysepunkt er i denne skala fastsat til 32°F og kogepunktet til 212°F. Skalaen er oprindelig defineret ud fra salmiakmættet vands frysepunkt (0°F) og menneskets legemstemperatur (100°F). Fahrenheit… …   Danske encyklopædi

  • Celcius (skala) — Celcius er en temperaturskala, hvor 0 grader repræsenterer vands frysepunkt og 100 grader vands kogepunkt …   Danske encyklopædi

  • Celsiusskala — Temperaturskala foreslået af A. Celsius i 1742. Skalaen har et nulpunkt ved rent luftmættet vands frysepunkt, mens 100°C repræsenterer vands kogepunkt. Skalaen er positiv ved varmegrader og negativ ved kuldegrader …   Danske encyklopædi

  • Vand — er et molekyle, der består af to atomer hydrogen og et atom ilt. Vand er nødvendigt for liv og måske en af årsagerne til at livet netop er opstået på jorden. Celsius temperaturskalaen er baseret på vandmolekylets opførsel. 0 grader er rent vands… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”